Skogsbacksnytt-2018-09-20

Hej medlem!

Hösten kommer till oss med stormsteg och vi i styrelsen håller på för fullt med att planera höstens städdag. Den kommer att ske den 27/10, mer information kommer ni få längre fram.

Vattenutkastare
Vi vill påminna alla om att det är dags att plocka in vattenslangen på utsidan för att inte riskera att få frysskador. Fryser vattenutkastaren så är medlemmen själv skyldig att ersätta den.

Projekt Värmeväxlare
Projektet med värmeväxlare flyter på som planerat. Slutbesiktning av systemet håller på för fullt. Vi kommer ha en informationsträff angående värmeväxlarna när ni medlemmar får möjlighet att lära er hur den fungerar och att kunna ställa era frågor till IVAB direkt. Den träffen kommer att ske den 11/10 kl 18.00

Soprum
Vi vill påminna om att källsortera era sopor och att annat avfall än hushållssopor, plast och metall slängs nere i kurvan på vintergatan. Då vi haft problem med städningen av soprummen har vi valt att köpa in tjänsten. Vi behöver därför få in cirkulationsmappen för denna. Den kan antingen ges till någon i styrelsen eller läggas i föreningens brevlåda.

Sälja bostad.
Till Er som säljer er bostadsrätt – kom ihåg att lämna in Boendepärmen och den lilla orangefärgade brickan (Taggen) för gemensamhetslokalen till styrelsen.
Vi påminner även om att boka in en besiktning av bostaden vid försäljning. Detta för att det har saknats termostater och ventilationsdon då ny medlem har flyttat in.

Facebook
Styrelsen håller på att utforma en facebook-grupp till vår förening.

Felanmälan
Görs till telefonnummer: 076-78 52 404. Inget annat nummer. (Tänk på att kolla i stadgarna vilka skyldigheter ni själva har till er bostadsrätt innan ni felanmäler.)
Måndag till fredag, kl 08:00-09:00 och 17:00-18:00.

Akuta fel.
Vi akuta fastighetsproblem ringer Ni det journummer som finns i boendepärmen.
Ett akut fel är t.ex. vattenläckage.

Låna kärran?
Ring Föreningstelefonen 076-78 52 404 eller Rolf 073-922 00 88.

Brf Skogsbackens styrelse:

Ingvar Örn Thorsteinsson 073-628 71 07 ordforande@skogsbackensala.se
Erika af Petersens 073-669 04 95 viceordforande@skogsbackensala.se
Rainer Plog 076-015 95 99 sekreterare@skogsbackensala.se
Marcus Söderlund 073-505 49 02 ledamot1@skogsbackensala.se
Ove Rindegren 070-521 19 48 ledamot3@skogsbackensala.se
Maria Thorsell 073-091 71 72 ledamot4@skogsbackensala.se

HSBs ledamot: Kjell Wennerborg hsb@skogsbackensala.se
Susanne Hjulström

Revisorer: Eva Stenberg
Ingrid Holm

Valberedningen: Carina Eriksson
Belise Karlsson
Lotta Petersén

Mvh
Styrelsen